От 25 май 2018 г. във всички държави – членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в Общ регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation). Новата правна рамка въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни „КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД ЕИК: 200597800 гр. София, ж.к. Люлин 2, ул. „Генерал Михаил Савов”, № 16, ет. 4, ап. 10 отговаря на всички изисквания на новата регулация. При осъществяване на своята дейност, дружеството събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите (целесъобразно), като ги обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Дружеството е въвело правила за обработване на данните, които гарантират подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Моля да прочетете настоящата декларация за поверителност, за да се информирате относно категориите лични данни, целите за събиране, получателите на данните и упражняване на правата си.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение
Тази декларация за поверителност се прилага към уебсайта на „КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД и описва начина, по който обработваме лична информация и предлаганите на Вас възможности за избор относно събирането, използването, достъпа до лична информация, както и начините за актуализиране и коригиране на Вашата лична информация.

Събиране и обработване на лични данни
Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този Уебсайт. Въпреки това, Уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай (Уебсайтът съдържа системи или приложения, които се използват за обработване на лични данни за различни цели, например за отстраняване на аварии след подаване на сигнали от ваша страна), Вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено от съответния администратор на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, съответната информация за събиране и обработване на личните данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Примери за информация за нашите клиенти, която събираме, включва имена, адреси, имейл адреси и телефонни номера. Част от информацията, събрана от „КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД, може да се тълкуват като „лични данни”.

Всяка персонална информация, която ние събираме ще бъде използвана единствено за целта да осигурим нашите услуги и същата ще бъде съхранявана за период, който не надвишава нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство.

Специфични категории лични данни (чувствителни данни) не се събират и обработват чрез този Уебсайт.

Събираме лична информация по различни причини, като:

  • Предоставяме информация за франчайз, продукти и услуги;
  • Осигуряване на обслужване чрез отговор на подадените от вас сигнали, въпроси и молби;

Имейл адрес
Ако ни пишете, ние ще разполагаме с Вашия имейл адрес. Този адрес ще бъде използван само за това да Ви информираме, както е посочено. Ако искате да се отпишете от нашия списък за имейл известия, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате или като се свържете с нас чрез office@qte.bg

Информация за логове, „бисквитки” и интернет маяци
Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Ние имаме достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели.

Връзки до други електронни страници
Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове за удобство на потребителя. Имайте предвид, че „КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД не носи отговорност за политиките относно конфиденциалността или съдържанието на други сайтове и че във всеки случай, тази Декларация за поверителност не се отнася до тези сайтове. Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Информация относно вашите права:
Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. Тези права можете да упражните при спазване на съответните процедури за предоставяне на тази информация. След подаване на Заявление по образец,  в едномесечен срок  от датата на подаването се извършва проверка, идентификация и отговор на вашите искания. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение.

В случай на неудовлетвореност на вашите искания, имате право да подадете сигнал или жалба до КЗЛД или до съда.

Сигурност
„КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД взема всички необходими и възможни мерки да се защитят личните данни, събирани чрез този сайт и за защитата на тези лични данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Трябва да имате предвид, че предаването на информация по интернет не е 100% безопасно и са възможни грешки. По-специално, електронно съобщение, изпратено до или от този сайт може да не бъде безопасно и Вие следва да бъдете особено внимателни при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща.

Безопасност на Вашата лична информация
Ние възнамеряваме да пазим доверената ни лична информация и да я третираме безопасно, в съответствие с тази декларация за поверителност. „КЮ енд И Бред Къмпани“ ООД осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Изискваме също по договор и нашите доставчици да защитават такава информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Интернет пространството обаче не е 100 % сигурно и ние не можем да гарантираме безопасността на всяка една лична информация, която ни предоставяте.

Актуализации към тази декларация за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме тази декларация за поверителност. Ако променим нашата декларация за поверителност, ще публикуваме преразгледаната версия тук, с посочване на датата на редакцията. Вие се съгласявате периодично да посещавате тези страници, за да се запознаете с и прегледате всички такива редакции. Ако направим съществени промени в нашата декларация за поверителност, може да Ви уведомим и по други начини преди промените да влязат в сила, като например чрез публикуване на уведомление в нашия уебсайт или изпращана на уведомление до Вас. Продължавайки да използвате нашия уебсайт след влезли в сила подобни редакции, Вие приемате и се съгласявате с редакциите и сте обвързани с тях.

Констакти с нас
За всякакви въпроси, които имате във връзка със своите лични данни, моля използвайте формата за контакти или се свържете с нас на указания по долу в страницата адрес.